dijous, 6 de març de 2014

LÒGICA-MATEMÀTICA: QUALITATS

Un dels aspectes de la matemàtica a Educació Infantil més abandonats front a la numeració i el càlcul és el treball de les qualitats. Les activitats i exercicis que s'engloben dins d'aquesta nomenclatura tenen els següents objectius bàsics:

  1. Identificar qualitats sensorials: colors, forma, mida, textures, olors, etc.

  2. Classificar, ordenar, aparellar i seriar elements per criteris qualitatius.

  3. Realitzar canvis de qualitats en operacions lògiques.

  4. Reconèixer les característiques comunes que tenen tots els elements d'una agrupació amb etiquetes negatives.


  Per a realitzar aquest tipus d'activitat, que treballen de forma intensa la intel·ligència lògica-matemàtica, en classe utilitzem els blocs lògics, el quadern de Qualitats d'Àngel Alsina de l'editorial Casals i el joc del Jclic Lògica matemàtica.

 


  Aquest joc del Jclic, què podeu trobar de forma gratuita a http://clic.xtec.cat/es/jclic, està format per tres paquets d'activitats:

   1. Blocs lògics 1: amb objectes als que intervenen un o dos atributs.

   2. Blocs lògics 2: amb objectes de 3 atributs i atributs negatius.

   3. Productes cartesians: amb atributs positius i negatius de diferents tipus i posició.


A més, els xiquets gaudixen molt davant d'aquestes activitats perquè els suposa un repte increïble. Vos les recomane, i ells també.

1 comentari: